2022 m. Lietuvos kultūros sostinė

Smagios naujienos mus pasiekė iš kultūros ministerijos. Alytus tapo 2022 m. Lietuvos kultūros sostine.

Posted in NAUJIENOS | 3 Comments

Kvietimas

Alytus siekia tapti “Lietuvos kultūros sostine 2022“ ir rengia paraišką konkursui. Idėja, vizija jau gimsta, tačiau norint pasiekti tikslą būtina susitelkti visiems. Kultūros ir meno taryba inicijuoja rengiamo projekto pirminį pristatymą ir kviečia jungtis menininkus, kūrėjus, kultūros politikos, bendruomenių, seniūnaitijų atstovus, politikus, verslininkus, visus ir kiekvieną, norintį prisidėti idėjomis, mintimis ir darbais. Pristatymas vyks penktadienį, gegužės 11 dieną, 15 valandą Alytaus miesto teatre klube ŽALIA. Juk norime kurti Alytaus, atviro pokyčiams, kūrybai ir komunikacijai, unikalaus ir svetingo Dzūkijos krašto veidą?!

Techninė informacija:
įėjimas per administraciją nuo Pulko gatvės pusės
prie durų spausti skaičių 4, 6 – TEATRAS, arba 2 – FM99
klubas ŽALIA antrame teatro aukšte. Pasitiksime visus atėjusius
Telefonas informacijai 8 656 25400

#Alytus2022 #KMT2018 #YraKaVeiktiAlytuje #junkis

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Pirmasis 2018-2020 metų Alytaus kultūros ir meno tarybos posėdis

Pirmasis naujai išrinktos Alytaus kultūros ir meno (KMT) posėdis
įvyko kovo 27 dieną Alytaus miesto teatre.
KMT pirmininku išrinktas istorikas Vilmantas Dunderis.
Buvo diskutuojama apie KMT veiklos gaires, svarstoma galimybė pasirungti dėl „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė“ statuso, išspręsti keli protokoliniai klausimai.

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Visuotinis Alytaus kultūros ir meno darbuotojų bei architektų susirinkimas

2016 m. vasario 26 d. (penktadienį) 11 val. Alytaus kultūros ir meno taryba (KMT) kviečia į visuotinį Alytaus kultūros ir meno darbuotojų bei architektų susirinkimą Alytaus miesto teatro (Rotušės a. 2) mažojoje salėje.

Dienotvarkėje: 2014–2016 m. kadencijos Kultūros ir meno tarybos ataskaita, pasisakymai, diskusijos, bei naujos KMT rinkimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

index

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Parengtas juodraštinis monumentaliųjų dailės kūrinių statymo taisyklių variantas.

2015 birželio 23 dieną Alytaus miesto savivaldybėje įvyko darbo grupės, dirbančios dėl miesto monumentaliųjų dailės kūrinių statymo, priežiūros ir nukėlimo taisyklių sukūrimo, susirinkimas. Kultūros ir meno taryba pateikė juodraštinį šių taisyklių variantą. Konstruktyvios diskusijos metu išgryninta keletas problemų.

Pagrindiniai diskutuoti klausimai buvo dėl dailės kūrinių klasifikavimo bei jiems numatytų viešųjų erdvių, dėl projektinių pasiūlymų (statyti ar įrengti dailės kūrinį) viešinimo ir po to sekančių visuomenės siūlymų svarstymo tvarkos.

43-3-15

Nuotrauka paimta iš www.ana.lt

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Monumentaliosios dailės kūriniai. Jų statymas ir priežiūra.

Į pirmąjį posėdį šiandien susirinko ir darbo grupė, kurios tikslas – parengti taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų statomi nauji ir prižiūrimi jau mieste esantys monumentaliosios dailės kūriniai (skulptūros, freskos, mozaikos, mažoji architektūra, dizaino objektai, reklamos objektai, grafitti, vitražai, pramoninio dizaino objektai ir kt.). Labai aštrių diskusijų šioje grupėje nekilo, tiek kultūros ir meno tarybos, tiek ir savivaldybės atstovai sutinka – šiuo metu oficialios tvarkos nėra ir ji yra būtina.

Pagrindiniai išsakyti pasiūlymai:

Sudaryti komisiją, kuri atliktų vertintojų vaidmenį nagrinėjant naujų monumentaliosios dailės kūrinių statymą. Komisijos sudėtis siūloma tokia – du KMT atstovai iš dailės srities + du architektų atstovai + trys savivaldybės administracijos atstovai.

Atlikti periodinę apžiūrą prieš savivaldybės biudžeto tvirtinimą, kad būtų galima numatyti lėšų poreikį esamų monumentaliosios dailės kūrinių priežiūrai ir įtraukti šias lėšas į ateinančių metų biudžetą.

Šiuo metu priežiūrą vykdo savivaldybės administracijos miesto ūkio skyrius, bei VŠĮ „Alytaus parkai“. Išsakytas siūlymas priežiūros funkciją priskirti vienam iš jų.

Iki sekančio susitikimo bandromis dalyvavusiųjų pastangomis bus rengiamas juodraštinis šių taisyklių variantas.

DSCF6234 11111223_515134188639140_5901503001766929839_o

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Kokia bus nauja kultūros projektų finansavimo tvarka? Siūloma keisti komisijos sudėtį – mažiau valdininkų, daugiau bendruomenės atstovų.

Šiandien taip pat įvyko antras kultūros projektų finansavimo konkurso taisyklių rengimo darbo grupės posėdis. Buvo pateikta daug pasiūlymų, ką reikia keisti projektų atrankos nuostatuose. Pagrindiniai siūlymai – keičiasi finansavimo prioritetai. Jie patvirtinami kasmet prieš skelbiant konkursą, atsižvelgiant į naujo ir dabar rengiamo svarbaus dokumento – Alytaus miesto kultūros politikos strategijos aktualijas.
Siūloma keisti ir komisijos sudėtį – šiuo metu jos sudėtyje yra 7 nariai: 2 politikai, 3 valdininkai ir 2 bendruomenės atstovai. Siūloma, kad projektus vertintų 3 politikai ir 4 bendruomenės atstovai (ekspertai).
Visi komisijos nariai (taip pat ir politikai!) turėtų pasirašyti nešališkumo deklaraciją. Asmuo negalėtų tapti vertinimo komisijos nariu, jei jis yra kultūros projekto paraišką pateikusios organizacijos ar projekto vadovas, kūrybinės grupės narys ar tos organizacijos narys arba steigėjas, taip pat jei su organizacijos vadovu ar su projekto vadovu susijęs giminystės ryšiais.

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Alytaus Kultūros politikos strategija yra visų miesto kultūros žmonių bendras reikalas.

Šiandien įvyko antras darbo grupės kultūros politikai rengti posėdis. Jame nuspręsta: Bus rengiama Kultūros politikos strategija (su aiškiais tikslais ir uždaviniais bei priemonių planu, nes kitas siūlomas variantas buvo kultūros politikos kaitos gairės, jo atsisakyta, nes skamba daugiau kaip rekomendacijos). Dokumento karkasą parengs savivaldybės etatiniai darbuotojai per birželį-liepą ir persiųs visiems darbo grupės nariams, toliau bus dėliojamas turinys, pasitelkiant ir kultūrinę bendruomenę.
Pusiau rimtai, bet netgi labai aktualiai nuskambėjo ir toks darbo grupės narių siūlymas. Kultūros politikos strategijos projektas bus siunčiamas visiems kultūros projektų rengėjams. Jei jie nepateiks jokių pastabų/ papildymų/ pasiūlymų – tai ir… projektų konkurse tegul nedalyvauja. Paprasčiau tariant, Kultūros politikos strategija yra visų kultūros žmonių bendras reikalas, taigi jei dalis kultūrininkų bendruomenės nesivargina domėtis ir siūlyti, ką keisti, o tik kritikuoja žiūrėdami iš šalies – rezultato ir nebus. Tikėkimės, kad taip nenutiks.
Kalbant apie didžiuosius kultūrinius renginius, atsisakyta vien juos laikyti prioritetu – tikslas rūpintis tiek mažais, tiek dideliais kultūros projektais. Didelius reprezentacinius renginius pasiūlyta daugiau finansuoti pritraukiant lėšas iš verslo (galbūt netgi įkurti fondą), nes tokiu būdu jiems priimtina reklamuotis, o mažiesiems projektams būtų galima skirti daugiau dėmesio iš biudžeto.
Diskutuota dėl kultūros biudžetinių įstaigų finansavimo per kultūros projektų konkursą. Pavyzdžiui, Klaipėdoje biudžetininkai pagal nuostatus projektų konkurse dalyvauti negali. Argumentas – nelygi konkurencija, įstaigos atsiranda geresnėje situacijoje nei nevyriausybinės organizacijos. Kontrargumentas – Lietuvos kultūros taryba finansuoja neišskirdama ir vienus ir kitus, taigi Alytaus miesto savivaldybei atsisakius finansuoti biudžetininkus  kiltų problemų su finansavimu iš valstybinių fondų.
Dėl to, kas yra reprezentacija per kultūrą, kol kas kyla daugiau klausimų, nei atsakymų. Sprendimai atidėti ateičiai… kaip ir pagrindiniai mūšiai šioje srityje. Tačiau sutariama, kad tokios atskiros savivaldybės biudžeto eilutės reikia.11357208_514737795345446_5218902813537452990_o

Nuotrauka paimta iš Alytaus miesto savivaldybės Facebook paskyros.

 

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Viešas Alytaus KMT posėdis ir susitikimas su bendruomene

Trečiadienį Kultūros ir meno taryba pakvietė bendruomenę aptarti dvi aktualias temas: Kultūros politikos nuostatus ir  kultūros finansavimo tvarką (ką joje reikia keisti?). Kultūros ir meno tarybos siūlymu savivaldybėje pradėjo dirbti dvi darbo grupės. Viena rengia Kultūros politikos nuostatus (šiuo metu toks dokumentas savivaldybėje tarsi yra, bet priemonių įgyvendinimo planas baigėsi 2007 m.), kita siūlys, ką reikia keisti kultūros projektų atrankos taisyklėse.

Kultūros politika – tai gebėjimas apsispręsti kolektyviai. Jei kultūros žmonių bendruomenė tarpusavyje sustarti nepajėgi, tai rodo jos neįgalumą, nes sprendimus jie perkelia ant politikų pečių. Tikimasi, kad Alytuje taip tikrai nenutiks. Susitikimo metu kalbėta apie tai, kad finansavimas kultūrai Alytuje privalo didėti, nes yra gėdingai mažas. Tačiau ne mažiau svarbu, kaip šitos lėšos bus išleistos, kokios idėjos realizuotos. Strateginės kryptys turi būti numatytos Kultūros politikoje, tada bus aišku, ką norime finansuoti. Pateikta nemažai siūlymų: į atskirą finansavimo eilutę atskirti reprezentacinius ir miesto šventės renginius, taip pat numatyti lėšų biudžetinių kultūros įstaigų veiklai (šiuo metu biudžetininkai priversti pinigų prašyti toje pačioje projektinėje eilutėje, nes gauna tik algoms ir komunalinėms išlaidoms), kitaip mažieji kultūros kūrybiniai projektai bus pasmerkti – jiems tiesiog neliks pinigų.

Siūlymus dėl Kultūros politikos nuostatų (paprasčiau tariant, – ko reikia Alytaus kultūrai) prašome teikti elektroniniu kultūros ir meno tarybos paštu:

kmtaryba@gmail.com

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment

Plėtros programos (plano) rengimo struktūros detalizavimas

Praėjusią savaitę darbą pradėjo mero potvarkiu sudaryta darbo grupė Kultūros politikos nuostatams rengti (pirmininkė Valė Gibienė). Pirmojo posėdžio metu jos nariai nusprendė nepradėti darbo nuo nulio, o remtis 2012 metais kultūros ir meno tarybos atlikta kultūros situacijos analize (stiprybės/ silpnybės/ grėsmės/ galimybės). Susitikimo su kultūrine bendruomene metu buvo išsakyta nuomonių, kad būtų prasminga dar kartą šią analizę peržiūrėti ir galbūt papildyti, nes situacija per trejus metus šiek tiek keitėsi.

Išsakyti nuomonę ir pasiūlymus galite el.paštu kmtaryba@gmail.com

SSGG rasite plėtros programos plane (nuo 1 pls. apačios):

Plėtros programos (plano) rengimo struktūros detalizavimas

Posted in NAUJIENOS | Leave a comment