Visuotinis Alytaus kultūros ir meno darbuotojų bei architektų susirinkimas

2016 m. vasario 26 d. (penktadienį) 11 val. Alytaus kultūros ir meno taryba (KMT) kviečia į visuotinį Alytaus kultūros ir meno darbuotojų bei architektų susirinkimą Alytaus miesto teatro (Rotušės a. 2) mažojoje salėje. Dienotvarkėje: 2014–2016 m. kadencijos Kultūros ir meno tarybos ataskaita, pasisakymai, diskusijos, bei naujos KMT rinkimai. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Parengtas juodraštinis monumentaliųjų dailės kūrinių statymo taisyklių variantas.

2015 birželio 23 dieną Alytaus miesto savivaldybėje įvyko darbo grupės, dirbančios dėl miesto monumentaliųjų dailės kūrinių statymo, priežiūros ir nukėlimo taisyklių sukūrimo, susirinkimas. Kultūros ir meno taryba pateikė juodraštinį šių taisyklių variantą. Konstruktyvios diskusijos metu išgryninta keletas problemų. Pagrindiniai diskutuoti klausimai buvo dėl dailės kūrinių klasifikavimo bei jiems numatytų viešųjų erdvių, dėl projektinių pasiūlymų (statyti…

Read more Parengtas juodraštinis monumentaliųjų dailės kūrinių statymo taisyklių variantas.

Monumentaliosios dailės kūriniai. Jų statymas ir priežiūra.

Į pirmąjį posėdį šiandien susirinko ir darbo grupė, kurios tikslas – parengti taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų statomi nauji ir prižiūrimi jau mieste esantys monumentaliosios dailės kūriniai (skulptūros, freskos, mozaikos, mažoji architektūra, dizaino objektai, reklamos objektai, grafitti, vitražai, pramoninio dizaino objektai ir kt.). Labai aštrių diskusijų šioje grupėje nekilo, tiek kultūros ir meno tarybos, tiek ir savivaldybės atstovai…

Read more Monumentaliosios dailės kūriniai. Jų statymas ir priežiūra.

Kokia bus nauja kultūros projektų finansavimo tvarka? Siūloma keisti komisijos sudėtį – mažiau valdininkų, daugiau bendruomenės atstovų.

Šiandien taip pat įvyko antras kultūros projektų finansavimo konkurso taisyklių rengimo darbo grupės posėdis. Buvo pateikta daug pasiūlymų, ką reikia keisti projektų atrankos nuostatuose. Pagrindiniai siūlymai – keičiasi finansavimo prioritetai. Jie patvirtinami kasmet prieš skelbiant konkursą, atsižvelgiant į naujo ir dabar rengiamo svarbaus dokumento – Alytaus miesto kultūros politikos strategijos aktualijas. Siūloma keisti ir komisijos…

Read more Kokia bus nauja kultūros projektų finansavimo tvarka? Siūloma keisti komisijos sudėtį – mažiau valdininkų, daugiau bendruomenės atstovų.

Alytaus Kultūros politikos strategija yra visų miesto kultūros žmonių bendras reikalas.

Šiandien įvyko antras darbo grupės kultūros politikai rengti posėdis. Jame nuspręsta: Bus rengiama Kultūros politikos strategija (su aiškiais tikslais ir uždaviniais bei priemonių planu, nes kitas siūlomas variantas buvo kultūros politikos kaitos gairės, jo atsisakyta, nes skamba daugiau kaip rekomendacijos). Dokumento karkasą parengs savivaldybės etatiniai darbuotojai per birželį-liepą ir persiųs visiems darbo grupės nariams, toliau…

Read more Alytaus Kultūros politikos strategija yra visų miesto kultūros žmonių bendras reikalas.

Viešas Alytaus KMT posėdis ir susitikimas su bendruomene

Trečiadienį Kultūros ir meno taryba pakvietė bendruomenę aptarti dvi aktualias temas: Kultūros politikos nuostatus ir  kultūros finansavimo tvarką (ką joje reikia keisti?). Kultūros ir meno tarybos siūlymu savivaldybėje pradėjo dirbti dvi darbo grupės. Viena rengia Kultūros politikos nuostatus (šiuo metu toks dokumentas savivaldybėje tarsi yra, bet priemonių įgyvendinimo planas baigėsi 2007 m.), kita siūlys, ką…

Read more Viešas Alytaus KMT posėdis ir susitikimas su bendruomene

Plėtros programos (plano) rengimo struktūros detalizavimas

Praėjusią savaitę darbą pradėjo mero potvarkiu sudaryta darbo grupė Kultūros politikos nuostatams rengti (pirmininkė Valė Gibienė). Pirmojo posėdžio metu jos nariai nusprendė nepradėti darbo nuo nulio, o remtis 2012 metais kultūros ir meno tarybos atlikta kultūros situacijos analize (stiprybės/ silpnybės/ grėsmės/ galimybės). Susitikimo su kultūrine bendruomene metu buvo išsakyta nuomonių, kad būtų prasminga dar kartą…

Read more Plėtros programos (plano) rengimo struktūros detalizavimas