Kontaktai

Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos nariai

Regina Botyrienė, Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji kanklių mokytoja – el.p. rbotyriene@gmail.com

Vilmantas Dunderis, muziejininkas – el.p. d.vilmantas@gmail.com

Vida Grišmanauskienė, Alytaus miesto teatro kultūros ir socioedukacinių projektų vadovė – el.p. vida.ramanauskaite@gmail.com

Gintarė Gumauskaitė, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro Kultūros projektų vadovė – el.p. gumauskaite@gmail.com

Linas Jakštonis, Alytaus centro bendruomenės pirmininkas – el.p. linas.jakstonis@gmail.com

Arvydas Kinderis, teatro studijos „Apartė“ meno vadovas – el.p. arvydas.kinderis@gmail.com

Tomas Nikulinas, VšĮ „Savanorystės tiltai“ direktorius el.p. tomas.nikulinas@gmail.com

Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė – el.p. inesapil@gmail.com

Alfreda Urmanavičienė, architektė – el.p. urmana@gmail.com

 Tarybos el. paštas: kmtaryba@gmail.com

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/Alytaus-kult%C5%ABros-ir-meno-taryba/372298379625500