Rezoliucija Nr. 2

 Alytaus kultūros ir meno tarybos pranešimas

2012 m. sausio 31 d.,antradienis

Sausio 20 d. Alytaus rotušėje įvyko Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos inicijuotas posėdis, kuriame dalyvavo: Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Danguolė Juozapavičienė, administracijos direktorė Ona Balevičiūtė, tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai Edmundas Čečėta, Nijolė Makštutienė, Gintaras Šurkus, Kultūros skyriaus vedėja Birutė Salickienė ir vyriausioji specialistė Daina Čečkauskienė bei Alytaus kultūros ir meno tarybos nariai: Redas Diržys, Saulius Lampickas, Vytautas Kolesnikovas, Saulė Pinkevičienė, Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius.

Posėdžio metu Kultūros ir meno tarybos atstovai išklausė miesto politikų ir kultūros strategų pranešimus bei samprotavimus, juos detaliai apsvarstė ir priėmė šią rezoliuciją.

REZOLIUCIJA NR. 2

2012-01-30

1. Dėl miesto savivaldybės kultūros politikos ir jos įgyvendinimo.Išklausę miesto savivaldybės vicemerės ir Kultūros skyriaus vedėjos pasisakymus, konstatuojame, kad savivaldybė neturi kultūros politikos. Į klausimą, kodėl Alytaus miesto savivaldybės tinklalapyje publikuojamuose „Alytaus miesto savivaldybės kultūros politikos nuostatose ir priemonių plane“ vėliausiai numatyti terminai yra pasibaigę 2007-2008 m., Kultūros skyriaus vedėja B.Salickienė atsakė, kad nuo 2007 m. (tai yra faktiškai visą tarnautojos darbo šiose pareigose laikotarpį) laukė Kultūros ministerijos patvirtintų politikos nuostatų ar kitų nurodymų, pagal kuriuos galėtų vykdyti kultūros skyriaus veiklą bei kitus nurodymus.

Taip pat mums susidarė įspūdis, kad miesto kultūros politika neretai klaidingai tapatinama su miesto bendrosios politikos strateginiais tikslais.

2. Dėl planuojamo 2012 m. kultūros biudžeto ir jo sudarymo principų.

Išklausę miesto savivaldybės administracijos direktorės O.Balevičiūtės pranešimą apie savivaldybės biudžeto sandarą ir struktūrą, likome maloniai nustebinti, kad kultūrai 2012 m. skiriamos biudžeto lėšos yra beveik 400 tūkst. litų didesnės nei 2011 m. (netgi įskaitant 180 tūkst. litų, kurie papildomai skiriami steigiamam naujam Bendruomenės centrui buvusio vaikų darželio patalpose). Po posėdžio Kultūros ir meno tarybos nariai atidžiau pasidomėjo konkrečiais miesto kultūros biudžeto skaičiais, ir šie duomenys neatitiko per posėdį pateiktos informacijos, nes visoms be išimties kultūros įstaigoms bei kūrybinių projektų rėmimo programai ketinamos skirti lėšos kur kas mažesnės. Ir iš tiesų 2012 m. planuojamos kultūros biudžetinės lėšos yra mažesnės nei 2011 metais. Jau nekalbant apie minėtą naują steigiamą Bendruomenės centrą, pretenduojantį į ženklią kultūros biudžeto dalį, kurio veikla akivaizdžiai dubliuoja Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatuose numatytas veiklas. Įtarimų kelia ir neoficiali informacija apie 400 tūkst. litų skyrimą (iš kitų savivaldybės dotuojamų programų) to paties Bendruomenės centro pastato renovacijai.

Kultūros ir meno taryba mano, kad kultūros biudžetas planuojamas stichiškai, neskaidriai ir akivaizdžiai primetant sąlygas miesto kultūros ir meno darbuotojams.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir politikų tolesnio bendradarbiavimo su Kultūros ir meno taryba galimybių bei perspektyvų.

Politikai atvirai išreiškė abstraktų norą bendradarbiauti su Kultūros ir meno taryba, nors jokia konkreti forma ir / ar data taip ir nebuvo įvardyti, bet mes viliamės, kad tai neliks tik mūsų vienų iniciatyvos. Miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus valdininkės neišreiškė noro bendradarbiauti, bet sutiko pateikti mus dominančius dokumentus apie konkrečią skyriaus ir jo kuruojamų institucijų veiklą. Deja, jau kitą dieną atvykusiam tarybos atstovui Kultūros skyriaus vedėja atsisakė pateikti informaciją, motyvuodama, kad, jos manymu, Alytaus miesto kultūros ir meno taryba bei jos veikla yra neteisėta.

Mes atkreipiame dėmesį, kad tokiu būdu minėtoji pareigūnė ignoruoja visos Alytaus kultūros ir meno darbuotojų bendruomenės nuomonę bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 15 d. sprendimą T-114 „Dėl naujos redakcijos kultūros ir meno tarybos nuostatų tvirtinimo“.

Mes, Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos nariai, nematome galimybės bendradarbiauti su tokiomis nuostatomis besivadovaujančiu Kultūros skyriumi.

4. Dėl Kultūros ir meno tarybos apsisprendimo dirbti be lyderių.

Po susitikimo su miesto kultūros koordinatoriais, politikais ir administratoriais bei pastebėję, kad tokia Kultūros ir meno tarybos struktūra yra veiksminga, mes ir toliau atsisakome priimti hierarchinę struktūrą bei ketiname propaguoti laipsnišką valdžios santykių atsisakymą tiek kultūros, tiek politikos, tiek kitose socialinėse ir ekonominėse sferose.

www.menotaryba.lt

Redas Diržys, Vilmantas Dunderis, Saulius Lampickas, Vytautas Kolesnikovas, Saulė Pinkevičienė, Dainius Platūkis, Gediminas Ryženinas, Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius