Rezoliucija Nr. 4

2012 m. lapkritis 5 d., pirmadienis

 „DĖL ESTETINĖS SAVIVALĖS MIESTO VIEŠOSIOSE ERDVĖSE“

 1. KMT nori pasidžiaugti, kad jos iniciatyva įkurta ir mero Jurgio Krasnicko 2012-06-19 potvarkiu Nr. M-16 sudaryta Monumentaliosios dailės paminklų išsaugojimo mieste  komisija dirba sėkmingai: įvyko 3 darbiniai susirinkimai, kurių metu buvo aptarti konkretūs skulptūrų išsaugojimo, rekonstrukcijų, perkėlimų ir kt. klausimai, nustatyti prioritetai bei pavesti darbai savivaldybės specialistams.

 2. KMT nori išreikšti nerimą, kad, sudarius Monumentaliosios dailės paminklų išsaugojimo mieste  komisiją, jai nebuvo deleguota funkcija svarstyti naujų monumentaliosios dailės kūrinių  atsiradimo klausimų, kaip tai siūlė KMT pirminiame siūlyme-rezoliucijoje. Dėl šios priežasties per pastarąjį dešimtmetį mieste susiklosčiusi estetinių sprendimų ydinga praktika niekur nedingo: vėl populistiškai žadamos statyti Marijos skulptūros, prisidengiant žinomo vaikų rašytojo pavarde, bandoma mieste įteisinti precedento neturinčią savivalę, miesto estetikos formavimo darbo grupė sudaroma be specialistų.

 3. Reziumuojant šią KMT veiklos kryptį, būtina pabrėžti, kad, mūsų manymu,  KMT ir architektų, dailininkų, paminklosaugininkų vaidmuo priimant miesto estetikos formavimo sprendimus be galo svarbus. Verta priminti ir vos kelių savaičių atvejį, kai, prisidengiant būtinybe vykdyti ES finansuojamus projektus, be Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinio padalinio leidimo buvo kertami medžiai prie Laisvės angelo. KMT klausia – ką naikinsime rytoj?

 www.menotaryba.lt

Redas Diržys, Vilmantas Dunderis, Saulius Lampickas, Vytautas Kolesnikovas, Saulė Pinkevičienė, Dainius Platūkis, Gediminas Ryženinas, Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius.